Szyby w naszych oknach

W naszych oknach właściwości szyb dostosowujemy do indywidualnych wymagań klienta, jeśli chodzi o ich:

  • izolacyjność termiczną
  • izolacyjność akustyczną,
  • ochronę przed zranieniem,
  • zabezpieczenia przed włamaniem,
  • ochronę przeciwsłoneczną,
  • kolorystykę.

Szyby ciepłochronne

Produkowane obecnie szyby ciepłochronne osiągają średnią wartość współczynnika przenikania ciepła k = 1,0 W/m²K a najnowsze 3-szybowe osiąga wartość k = 0,5 W/m²K, co w znacznym stopniu ogranicza straty ciepła i pozwala na lepsze wykorzystanie energii słonecznej. Już zastosowanie szyb o tej pierwszej wartości przynosi wymierne oszczędności w opłatach za ogrzewanie.

Szybę ciepłochronną tworzy zestaw dwóch tafli szkła o grubości 4 mm, oddzielonych od siebie o 16 mm. Pomiędzy taflami szkła znajduje się aluminiowa ramka, na której umieszczona jest nazwa szyby oraz współczynnik przenikania ciepła (k). Szyby ciepłochronne skuteczniej chronią ciepło poprzez umieszczenie na szybie wewnętrznej niewidocznej warstwy tlenków metali oraz wypełnienie przestrzeni międzyszybowej gazem.

Szyby dźwiękochronne

Standardowe okno tłumi hałas o natężeniu 32 dB, okno dźwiękochronne jest skuteczne w tłumieniu hałasu dochodzącego nawet do 52 dB. Jest to możliwe poprzez wytworzenie grubszych zestawów z szyb o różnych grubościach, powiększeniu przestrzeni między szybami, wypełnieniu jej ciężkim gazem.

Szyby dźwiękochronne charakteryzują się współczynnikiem przenikania ciepła k=1,0 W/m²K, a więc oprócz funkcji tłumienia hałasu zapewniają dodatkowo doskonałą izolację cieplną.

Szyby bezpieczne

Łączą doskonałą izolację cieplną (współczynnik przenikania ciepła k=1,0 W/m²K) z zabezpieczeniem w przypadku ich rozbicia, a także chronią przed niepożądaną ingerencją z zewnątrz.

Dostępne są w dwóch wariantach:

  • szyby bezpieczne jednowarstwowe (ESG) –szkło hartowane – szyba po uderzeniu rozbija się na drobne kawałki szkła o tępych krawędziach (stosowane m.in. w obiektach sportowych i pomieszczeniach, w których przebywają dzieci),
  • szyby wielowarstwowe (VSG) – szkło klejone – szyba klejona jest z dwóch lub większej ilości warstw szkła połączonych w jedną całość wytrzymałą na rozerwanie folii. Po uderzeniu szkło wprawdzie pęka, ale jego kawałki utrzymywane są na nieuszkodzonej folii i pozostają związane w ramie. Grubość tego rodzaju szyby wynosi od 3,5 mm do 39 mm (stosowane m.in. w budynkach użyteczności publicznej oraz obiektach narażonych na włamania czy akty wandalizmu, jak kioski, witryny sklepowe itp.).
Comments are closed.